Sản phẩm

Túi vải hội nghị túi vải không dệt

Vải không dệt là chất liệu tự tiêu huỷ sau 5-10 năm, giúp bảo vệ môi trường.

Các công ty ngày nay thường sử dụng chất liệu này để để làm các loại túi tặng khách hàng trong các hội nghị, hội thảo, sự kiện của công ty

Công ty Túi vải Sanday cung cấp Túi hội nghị, túi vải không dệt với chất lượng và mức giá tốt nhất cho khách hàng.