Sản phẩm

Túi vải quảng cáo túi vải dù PVC

Vải dù hay gọi là vải PVC là chất liệu vải chống thấm, có độ bền và độ tiện dụng cao.

Phù hợp để làm ra các lại túi vải tiện lợi để shopping hay đi hội thảo, đi chơi…